بازدید:
تاريخ : 1395/10/06
سردار جزایری:
اقدام سران خائن فتنه 88 مستوجب اشد مجازات است/ مدافعان امروز آن‌ها در جرگه همان کودتاگران هستند